Het belang van signaleren

Het belang van signaleren

Signaleren door een huishoudelijke hulp bij een cliënt is ontzettend belangrijk. Er zijn diverse signalen van eenzaamheid, dit kunnen lichamelijke, psychische, sociale en/of gedragsmatige signalen zijn.

Het signaleren kan bijdragen aan minder eenzaamheid, verhoogde veiligheid en een verbeterde kwaliteit van leven voor de cliënt. Op deze manier wordt er proactief ingespeeld op de behoeften en veranderingen in de situatie van de cliënt.

Created by Wedentify.