Van PGB+ naar Poetszorg, poetsen met een praatje

Ben je PGB+hulp in de gemeente Werkendam, dan kun met je cliënt(en) overstappen van Loket Altena naar Poetszorg, poetsen met een praatje. Jullie zijn van harte welkom.

Van PGB+ naar Poetszorg
De gemeente Werkendam helpt PGB+hulpen met de administratie voor de SVB. De gemeente wil echter dat PGB+hulpen overstappen naar een zorgaanbieder. De PGB+regeling stopt immers. Daarop vooruitlopend heeft de gemeente besloten de doorstroming van PGB+ naar zorgaanbieders te begeleiden. De planning daarvoor is als volgt:

 

Planning

  • Eerst worden PGB+ hulpen aangeschreven met informatie over een eventuele overstap
  • Hulpen die willen overstappen kunnen dat melden bij Loket Altena.
  • Een consulent van Loket Altena neemt contact op met de cliënt(en) om de voorgenomen overstap van de hulp te bespreken; wat zijn de consequenties van de overstap voor de cliënt?
  • Als de cliënt akkoord is met de overstap wordt de hulp ingeschreven voor de bijeenkomst op 23 mei aanstaande om 19.30 uur in de Bolderik in Sleeuwijk.
  • Tijdens die bijeenkomst zullen de zorgaanbieders – en dus ook Poetszorg - zich voorstellen;
  • Daarna is er de mogelijkheid om nader met Poetszorg kennis te maken en een afspraak te maken voor een persoonlijk kennismakingsgesprek.

Wat moet ik nu doen?
Wil je  overstappen naar Poetszorg, poetsen met een praatje, meld je dan aan bij Loket Altena. Je kunt je ook bij Poetszorg, poetsen met een praatje aanmelden via het contactformulier.

PGB+hulp over naar Poetszorg