CAK eigen bijdrage 2019

Eigen bijdrage Wmo in 2021 wel erg laag. Een huishoudelijke hulp voor nog geen 3 euro per uur
Vanaf 2019 is er een positieve verandering in de eigen bijdrage voor hulp en ondersteuning vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Dan betaalt namelijk iedereen nog maar maximaal €19,- per maand. Dat betekent nog geen 3 Euro per uur als je er vanuit gaat dat er wekelijks 1,5 uur wordt gepoetst.

Inkomen of vermogen niet belangrijk
In 2021 wordt er niet meer naar uw inkomen of vermogen gekeken voor het berekenen van uw eigen bijdrage voor de Wmo. Iedereen betaalt maximaal €19,- per maand

Geen eigen bijdrage
In enkele gevallen hoeft u helemaal geen eigen bijdrage te betalen voor hulp en ondersteuning vanuit de Wmo. Bent u bijvoorbeeld getrouwd of heeft u een partner? En is minimaal één van u nog geen 66 jaar en 4 maanden (AOW-leeftijd)? Dan hoeft u geen eigen bijdrage te betalen. Bereikt u in de loop van het jaar allebei de AOW-leeftijd? Dan wordt uw eigen bijdrage maximaal € 17,50 per 4 weken.

Ook kan de gemeente bepalen dat iemand helemaal geen eigen bijdrage hoeft te betalen, bijvoorbeeld omdat de inwoner een laag inkomen heeft.

Eigen bijdrage in 2021
Meer weten over de Wmo in 2021? klik hier

Vragen?
Voor vragen kunt u altijd contact met Poetszorg, poetsen met een praatje opnemen.

CAK eigen bijdrage 2019